Koruyucu - Önleyici Ortodontik Tedaviler

   Bu tür tedaviler konu başlığından da anlaşılacağı gibi ortodontik bir bozukluk ortaya çıkmadan önce ,bu bozukluğa neden olacak faktörleri ortadan kaldırmayı veya ortodontik sorunlara yol açacak davranışlardan kaçınmayı hedefleyen uygulamalardır.

Ortodontik anomalilerin az bir bölümü kalıtımsal olup, büyük bir bölümü sonradan kazanılmış anomalilerdir. Sonradan kazanılmış anomaliler içinde, en büyük yeri diş çürüğü nedeniyle süt dişlerinde mezyo-distal yönde oluşan madde kayıpları ve süt dişlerinin erken çekimleri sonucu oluşan anomaliler oluşturmaktadır.

Yer tutucular;Çekilmek zorunda kalınan süt dişlerinin boşluğunu koruma işini yaparlar. sabit veya çıkarılabilen türleri vardır.Hastanın yaşına çekilen ​dişin miktarına ve konumuna göre tercih edilirler.

Yer tutucular hareketli ve ya sabit olarak farklı tiplerde olabilirler.

Parmak Emme;

Sürekli dişlerin sürmesinden sonra da devam eden parmak emme alışkanlıkları çocukların diş ve çene yapılarında deformasyonların oluşmasına neden olabilir.Bu tür alışkanlığı olan çocukların ikna edilerek bu alışkanlıklarını terk etmeleri sağlanmalı gerekirse parmak emmeyi zorlaştırıcı (hatırlatıcı)önlemler alınmalıdır.Israrla parmak emmekte israr eden çocukları zorlamak başka ruhsal sorunların ortaya cıkmasına neden olabilir. Parmak emme nedeni ile oluşan deformasyonlar parmak emme bırakıldıktan sonra kendiliğinden veya önleyici ortodontik tedavilerle giderilebilir.

Dil taşması ve yutkunma bozuklukları;Yutkunma sırasında anormal olarak dilin ,alt ve üst dişler arasına girmesi ;bu bölgede dişleri birbirlerine doğru olan hareketlerini engelleyeceği için ön dişler arasında açıklıkların oluşmasına neden olur.Bu bir alışkanlık sonucu ise bu alışkanlığı değiştirmek için yutkunma eksersizlerine başvurulur.organik bir nedeni varsa giderilir.gerekirse önleyici bazı apareylerle dilin olumsuz etkileri ortadan kaldırılarak dişlerin düzelmesine yardımcı olunur.

Solunum problemleri;Özellikle çocuklarda görülen ve normal yollardan soluk alıp vermeyi engelleyen,çenelerin farklı şekillerde konumlanmasını zorlayan  geniz eti ,bademcik büyümeleri,burun yolunda tıkanıklıklar ilerde bazı ortodontik bozuklukların oluşmasına neden olabilir.bu durumun en önemli etkisi üst çenede daralma olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürme rehberliği;Süt dişlerinin ön veya arka yüzlerinden yapılacak aşındırmalarla sürekli dişlerin ön veya arkaya doğru sürmeleri sağlanabilir. Bu yöntem ön dişlerdeki hafif çapraşıklıkların düzeltilmesinde veya dişler arasındaki aralıkların kapatılmasında etkili olabilir.

Seri diş çekimleri;Büyüdüğü zaman şiddetli diş çapraşıklığına sahip olma ihtimali belirlenen cocuklarda, önce süt daha sonrada sürekli dişlerden çekimler yapılarak uygulanır.Böylece daha sonra süren  diğer dişler, cene kavsinde yeterli  yere sahip olacakları için daha düzgün sürmeleri sağlanmış olur.Bu aşamadan sonra bir ortodontik tedavi gerekse bile daha kısa ve kolay bir tedavi ile sonuç alınacaktır.