Pekiştirme Tedavisi

          Aktif ortodontik tedaviyle elde edilen son durumun, tekrar tedaviden önceki durumuna dönmemesi için alınan önlemlere, pekiştirme tedavisi denir.Ortodontik tedavi ile sadece dişlerin konumlarında değil, çevresindeki komşu dokularda (kemik ve periodontal liflerde) da değişiklik olmaktadır. Tedavi bittiğinde henüz bu yapılar yeni duruma adapte olmadığı için dişler eski konumlarına dönme eğilimindedirler.Bunu önlemek için aktif ortodonti tedavisi ardından pekiştirme tedavisi yapılır.Bu süreçte şeffaf  veya akrilik plaklar kullanılabileceği gibi dişlerin arkasına takılan teller (retainer) de tercih edilebilir. Retainerlar sabit pekiştirme telleridir.         

                                

Pekiştirme safhası ortodontik tedavinin kendisi kadar önemlidir ve bu sebeple hastaların gereken özeni göstermesi çok önemlidir.Hem hastanın hem doktorun hem de ailenin özverisi ve çabasıyla bitirilmiş bir tedavinin çok kısa bir sürede istenmeyen bir şekilde bozulması arzu edilmeyen, üzücü bir durum olmaktadır. Bu durumun oluşmaması hastanın  plaklarını istenen şekilde kullanması ve eğer retainerı varsa retainerını koruması ve doktor kontrollerine düzenli gelmesi ile sağlanır.