Ortodontik Tedaviler

       Sorunlu dişlere hafif kuvvetler uygulayarak ,onların çene kemiği içinde yer değiştirmesini sağlama esasına dayanmaktadır. Bu amaç için planlanlanmış ve üretilmiş çeşitli cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar (apareyler)genel olarak çıkarılabilir apareyler ve sabit apareyler olarak iki gurupta toplanabilir. Ortodontik diş hareketleri bu apareyler tarafından oluşturulan mekanik kuvvetlerce sağlanır.Tedaviler mekanik kuvvetlerle,insan biyolojisinin iç içe geçtiği karmaşık bir planlama,uygulama ve takip sürecini gerektirmektedir.

       Ortodontik Tedaviler; Hastanın yaşına,sorunun ciddiyetine ve uygulanacak olan mekaniğin özelliğine göre farklılıklar gösterir.Bazıları Basit apareylerle kısa sürede düzelebilirken bazıları için daha karmaşık düzeneklere ve daha uzun zamanlara ihtiyaç gösterir.Bazı tedavilerde çıkarılabilen apareyler yeterli olurken bazılarında sabit apereyler veya her ikisi birden kullanılabilir.Diğer yandan ortodontik tedavi kapsamı içinde alt veya üst çenede çene kemiğinin büyüme ve gelişimine etki ederek bazı iskeletsel ve fonksiyonel sorunların giderilmesi de sözkonusudur...