Ortodontik Tedavilerde İnter Disipliner Yaklaşımlar

     Ortodontik tedaviler tek başlarına çoğu sorunu çözebilirler. Ancak bazı durumlarda dişhekimliğinin diğer dalları ile ortaklaşa çalışarak daha başarılı sonuçların elde edilmesi mümkün olur.Bunun için ilgili bilimdallarının uygulayıcılarının ortak görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda bazen ortodontik tedavinin yetersiz kaldığı noktalarda gerekli takviyeler yapılırken bazan da protez,cerrahi ,dişeti hastalıkları gibi dişhekimliğinin diğer dallarını ilgilendiren sorunların çözümünde ortodontik tedaviler gündeme gelebilir.