Ortodontik Tedavilerde Yaş Sınırı Var mıdır?

     Günümüzde gerek ortodonti biliminin ulaştığı seviye itibarı ile gerekse diğer tıp ve dişhekimliği dallarının katkıları ile her yaşdaki hastaya yardımcı olmanın olanakları oluşmuştur. Ancak her anomalinin en kısa sürede en kolay ve en basit yöntemlerle tedavi edilebileceği optimal bir yaş dan bahsedilebilir.Bu yaş dan uzaklaştıkca tedavinin uzayacağı,daha karmaşık tekniklere gerek duyulacağı ve sonuçtan tavizler vermek gerekebileceği unutulmamalıdır.